top

użytkownik:

hasło:11.03.201911.03.2019Informacje19.02.2019

W zwi±zku z obchodami w dniach 18 lutego 2019 roku do dnia 22 lutego 2019 roku "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w tutejszej prokuraturze odbęd± się dyżury w siedzibie w Gliwicach przy ul. Dubois 16, poniżej lista wskazanych prokuratorów:

• 18 lutego 2019 roku - prokurator Martyna Borowiecka (pok. 145) od godz. 10.00 do godz. 13.00,
• 19 lutego 2019 roku - prokurator Martyna Borowiecka (pok. 145) od godz. 10.00 do godz. 13.00,
• 20 lutego 2019 roku - prokurator Marta Muszyńska-Potaczek (pok. 148) od godz. 10.00 do godz. 13.00,
• 21 lutego 2019 roku - prokurator Marta Muszyńska-Potaczek (pok. 148) od godz. 10.00 do godz. 13.00,
• 22 lutego 2019 roku - prokurator Beata Pańczyk-Wujec (pok. 146) od godz. 10.00 do godz. 13.00.

Szczegółowa informacja w tym zakresie dla zainteresowanych będzie umieszczona na drzwiach wejściowych budynku Prokuratury, ul. Dubois 16 w Gliwicach.

08.02.2019

08.02.201907.02.201928.01.201924.01.201931.12.201818.12.201804.12.201804.12.2018

Ogólnopolski Festiwal Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Osób Niepełnosprawnych, organizowanym przez Fundację Rytm Gliwice przy wsparciu Urzędu Miasta Gliwice.
Konkurs adresowany jest do utalentowanych wokalnie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnosciami, bez ograniczeń wiekowych. Zapraszamy do wzięcia udziału zarówno solistów jak i zespoły.
Ze względu na trwajace prace organizacyjne, przewidywany termin imprezy to rok 2019, a wszystkie niezbędne dane informacyjne zostana podane z poczatkiem nowego roku. Już teraz zachęcamy więc do sledzenia strony internetowej www.fundacjarytmgliwice.pl, gdzie w nowym roku znajdziecie Państwo regulamin wydarzenia i niezbędne szczegóły.
Nauczyciele muzyki, terapeuci oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych proszeni sa o zainteresowanie swoich podopiecznych możliwościa zaprezentowania się w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Osób Niepełnosprawych.

Przewidywana formuła imprezy zakłada trzy koncerty eliminacyjne w roku, podczas których wyłonionych będzie pięciu laureatów, którzy tym samym awansuja do Koncertu Finalnego Festiwalu. Wykonawcy oceniani będa przez profesjonalne jury, a zwycięzcy otrzymaja nagrody rzeczowe oraz wyjatkowe statuetki.

Uczestników można zgłaszać na adres e-mail: presto@presto.gliwice.pl podajac:
- imię, nazwisko wykonawcy,
numer telefonu kontaktowego,
adres e-mail,
tytuł utworu, podkład muzyczny w wersji mp3,
zdjęcie uczestnika,
krótką notę dla konferansjera
nazwisko i imię opiekuna muzycznego oraz kontakt do niego (telefon, mail).


Miejsce odbywania się warsztatów i koncertów to COK „Perełka”, 44-100 Gliwice, ul. Studzienna 6, obok Willi Caro. Na miejscu znajduja się odpowiednie urzadzenia techniczne ułatwiajace poruszanie się osób niepełnosprawnych.

Pytania w sprawie festiwalu prosimy kierować na adres mailowy presto@presto.gliwice.pl.

Kwestia kosztów.
Zakładamy, że osoby zainteresowane festiwalem mogłyby przyjechać na własny koszt. Jednak w sytuacji, kiedy byłaby konieczność przenocowania - w przypadku przyjazdu z dalszych miejscowości - spróbowalibyśmy załatwić grzecznościowy nocleg w jednym z gliwickich hoteli.

Karta zgłoszeniowa


Regulamin festiwaluWięcej informacji:
Marian Dragon – prezes Fundacji Rytm Gliwice
Tel. 32/232-80-75, 609-90-80-75
www.fundacjarytmgliwice.pl27.11.2018
21.11.2018
08.11.201808.11.2018

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
ORAZ
CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA W KATOWICACH
ZAPRASZAJA PRACODAWCÓW NA:

GIEŁDĘ PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin: 22 LISTOPADA 2018 R. (CZWARTEK)
Godzina: 10.00-14.00
Miejsce: CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ
I BIBLIOTEKA AKADEMICKA W KATOWICACH
UL. BANKOWA 11A, KATOWICE
PRACODAWCOM OFERUJEMY:

* stoisko wystawiennicze, możliwość bezposrednich rozmów z kandydatami do pracy oraz przedstawienia swoich oczekiwań;
* zamieszczenie INFORMACJI O PRACODAWCY na stronie HTTP:// WWW.POPON.PL/

Podczas Giełdy przewidziane sa również stoiska doradcze: PFRON, ZUS, BIURA KARIER, URZAD PRACY, CINIBA.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Wszyscy Pracodawcy zainteresowani udziałem w Giełdzie proszeni sa o wypełnienie DO DNIA 15.11.2018 r. formularza zgłoszeniowego
i wysłanie go na adres: katowice@fazon.pl


LICZBA STOISK OGRANICZONA - LICZY SIĘ KOLEJNOSĆ ZGŁOSZEŃ!

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i udziałem w Giełdzie Pracy prosimy o informację dotyczaca ofert pracy, które moga być zgłoszone przez Państwa firmę. Warunkiem uczestnictwa w Giełdzie Pracy jest zgłoszenie udziału i przesłanie wolnych ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Informujemy także, że w trakcie Giełdy Pracy będzie możliwosć uzyskania informacji i porad na temat warunków zatrudniania osób niepełnosprawnych na stoiskach informacyjnych zorganizowanych przez instytucje wspierajace zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

UDZIAŁ W GIEŁDZIE JEST BEZPŁATNY.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

KONTAKT:
Angelika Foks
tel. 512 471 997
e-mail: katowice@fazon.pl


31.10.2018
Zapraszamy na VII Festiwal Twórczosci Osób Niepełnosprawnych.
Szczegóły pod adresem
LINK

r>/br 29.10.00-26.10.201825.10.2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze
Osrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach
Numer naboru 12/DŚ/2018

Osrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, zatrudni kandydata na stanowisko opiekuna w Gliwickim Osrodku Integracji Niepełnosprawnych.

Do głównych obowiazków pracownika będzie należało:
1. Inicjowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez okolicznosciowych zwiazanych z funkcjonowaniem Gliwickiego Osrodka Integracji Niepełnosprawnych.
2. Współpraca ze srodowiskiem osób niepełnosprawnych oraz Stowarzyszeniami realizujacymi ofertę na terenie Gliwickiego Osrodka Integracji Niepełnosprawnych.
3. Dbałosć o przestrzeganie regulaminu GOIN oraz kawiarenki internetowej.
4. Zapewnienie porzadku, czystosci i estetycznego wygladu swietlicy GOIN.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie srednie
2. Umiejętnosć prowadzenia zajęć kulturalnych, rekreacyjnych,
3. Umiejętnosć obsługi komputera,
4. Umiejętnosć współpracy ze społecznościa lokalna,
5. Wysoka kultura osobista i umiejętnosć pracy w zespole
6. Kreatywnosć.
7. Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz zdolnosci plastyczne.

Wymagane dokumenty i oswiadczenia:
- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
- życiorys zawodowy (CV),
- kwestionariusz osobowy,
- dokument poświadczajacy wykształcenie (dopuszczalne kserokopie potwierdzone za zgodnosć z oryginałem),
- dokumenty potwierdzające staz pracy (kopie swiadectw pracy potwierdzone za zgodnosć z oryginałem) oraz kwalifikacje (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),
- inne dodatkowe dokumenty (kserokopie zaswiadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadane certyfikaty potwierdzone za zgodnosć z oryginałem),
- oswiadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku, - oświadczenie, od kiedy może nastapić zatrudnienie.

Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone podpisaną przez kandydata klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.”
Dokumenty należy składać w terminie do 31 pazdziernika 2018 r. w Dziale Kadr i Organizacji Osrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
Nabór numer 12/DŚ/2018 na wolne stanowisko opiekun w Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych w Gliwicach.

W przypadku wysłania ofert poczta decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 032/332 44 41.
Aplikacje, które wpłyna po terminie nie będa rozpatrywane.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podlegaja zniszczeniu.


17.10.2018

GLIWICZANIN BEZ BARIER


Uprzejmie informujemy, że od 15 pazdziernika można oddawać głosy na kandydatów do wyróżnienia specjalnego „Gliwiczanin bez barier 2018 – wybrany przez społecznosć lokalna”, przyznawanego w głosowaniu internautów. Nazwiska kandydatów wraz z uzasadnieniami wyboru można znalezć na stronie gliwice.eu (górny panel).
Zachęcamy do głosowania.


10.10.2018

HARMONOGRAM


26.09.2018

WARSZTATY JĘZYKA ROSYJSKIEGO
NOWY NABÓR


Ogłaszamy nowy nabór na warszaty języka rosyjskiego organizowane przez Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych.
Chetnych na zajęcia prosimy o złożenie ankiety (do pobrania w GOIN).
Zapisy przyjmujemy do 22 pazdziernika 2018 roku.

Informacje sa dostepne u pracowników GOIN lub pod numerem telefonu
32 332 44 48.

Serdecznie zapraszamy


14.09.2018

Fundacja Aktywizacji Zawodowej oddział w Katowicach prowadzi Projekt, który stanowi odpowiedz na trudnosci zwiazane z wejsciem na rynek pracy niepełnosprawnych bezrobotnych absolwentów studiów.Projekt "TEKA ABSOLWENTA" – Technologia – Efektywnosć – Kompetencje – Aktywizacja finansowany jest ze środków PFRON i skierowany do:

- osób posiadajacych orzeczenie o niepełnosprawnosci i jednoczesnie będących:
- absolwentami szkoły wyższej lub
- absolwentami studiów podyplomowych lub
- studentami ostatniego roku.

W ramach Projektu Uczestnik - bez względu na swój wiek (!) otrzyma:
- BEZPŁATNE KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE w tym m.in. kurs prawa jazdy, kursy językowe, kursy projektowania graficznego,
- SFINANSOWANIE zdobycia uprawnień zawodowych w tym m.in. licencja wyceny nieruchomości, uprawnienia elektryczne,
- 3 miesięczne STAŻE ZAWODOWE ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach wraz z dodatkiem motywacyjnym
- wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia (wsparcie pomostowe dla osób zakładajacych własna działalnosć gospodarcza).
W razie pytań lub watpliwosci prosimy dzwonić na numer telefonu (512-471-997) lub też skontaktować się mailowo pod adresem: katowice@fazon.pl
Osoby zainteresowane bezposrednio moga również wypełnić deklaracje uczestnictwa na:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Zespól Projektu “TEKA Absolwenta”
FAZON.pl
Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski
Plac Grunwaldzki 8/10, Katowice
Tel.: 512-471-997
Mail: katowice@fazon.pl


05.09.2018

ZAPRASZAMY NA UDZIAŁ W VII FESTIWALU TWÓRCZOSCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


TEMAT KONKURSU:
„To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna!” Powyższe słowa z mocą wypowiedział Jan Paweł II 3 czerwca 1991 r. podczas swojej czwartej pielgrzymki do Polski. Zawsze miał On na celu dobro naszej Ojczyzny. Kochał ja jak matkę. Wzywał do troski o Nia, do wychowania do dojrzałej wolnosci, która jest podstawa wszystkich dziedzin życia narodu, przestrzegał przed lekkomyslnym narażaniem polskich rodzin na zniszczenie. W tym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległosci. Wdzięczni za trud i poswięcenie naszych przodków, za życie w wolnym kraju zastanówmy się, jak wyrazić miłosć do naszej Ojczyzny. Niech ta ważna rocznica i słowa naszego wielkiego rodaka będą pretekstem do pokazania postaw i zachowań patriotycznych.

REGULAMIN


Formularz zgłoszeniowy05.09.2018

Firma SQS Sorting and Quality Services jest dostawca rozwiazań w zakresie selekcji, naprawy, detali i komponentów oraz wyrobów gotowych dla przedsiębiorstw Automotive.
Oferujemy atrakcyjna pracę dla osób z niepełnosprawnoscia – na stanowisku: Kontroler jakości

Miejsce pracy: Gliwice
Obowiązki:
- Kontrola jakości, selekcja i naprawa komponentów
- Dbanie o porzadek i organizację własnego stanowiska pracy
- Przestrzeganie standardów KJ

Wymagania:
- Orzeczenie o niepełnosprawnosci
- Zdolności manualne oraz dobry wzrok
- Umiejętnosć pracy w zespole
- Dyspozycyjnosć

Oferujemy:
- Umowa na pełny etat
- Możliwość rozwoju i poznania branży
Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Tel : 508-488-593
Mail: pinior.monika@sqs.pl


11.07.2018

W 2018 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza osoby niepełnosprawne do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych swiadczonych droga internetowa oraz porad psychologicznych w formie telefonu zaufania.
Projekt jest współfinansowany ze srodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 4/2017 'Samodzielni i skuteczni'.
Porady prawne - swiadczone są droga internetowa poprzez stronę:

http://www.szlachetne-zdrowie.org.pl/poradyprawne/

Porady psychologiczne - swiadczone sa w formie Telefonu Zaufania, w dni robocze przez godzinę dziennie (13:00 – 14:00) pod numerem telefonu: 791-980-242.


4.07.2018

Projekt "Młodzi Profesjonaliści - przez szkolenia do zatrudnienia!" skierowany jest do osób biernych zawodowo w wieku 18-29 lat.
Do naszego projektu moga więc przystapić:
- osoby studiujace zaocznie
- osoby, które ukończyły naukę w trybie stacjonarnym co najmniej 4 tygodnie wcześniej,
- osoby niepracujace oraz nieposzukujace zatrudnienia.

W ramach projektu zrealizowaliśmy do tej pory kilka szkoleń, których tematyka obejmowała m.in. prace administracyjno-biurowe, kompleksowa obsługę klienta, resuscytacje krażeniowo-oddechowa oraz zawód introligatora. Obecnie jesteśmy w trakcie zbierania grup szkoleniowych z zakresu specjalisty ds. sprzedaży (z możliwościa zrobienia kursu na prawo jazdy kat. B) oraz kursu barmańskiego, co wynika ze zgłaszanych zainteresowań. Jesteśmy otwarci na realizację również innych szkoleń, stanowiacych odpowiedź na potrzeby naszej grupy docelowej.

Każdy uczestnik projektu otrzymuje wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, coacha, pośrednika pracy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy kierowani sa na płatny staż (stypendium 1248,58 zł brutto) badz zatrudnienie subsydiowane (w ramach którego finansowany jest koszt ich wynagrodzenia oraz koszty pracodawcy - uczestnik może otrzymać refundację zatrudnienia do 2300 netto/m-c).


Jeśli pojawia się jakieś pytania dot. projektu prosimy kontaktować się z Biurem Projektu: 510 - 270 - 171.


4.06.2018

UWAGA WNIOSKODAWCY!

od 05.06.2018 można skladać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorzad"
W 2018 roku realizowane będa następujace formy wsparcia:
Moduł I:
Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrzadowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiazania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakosci,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiazania techniczne (co najmniej na III poziomie jakosci),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będacego pod opieka Wnioskodawcy, przebywajacego w żlobku lub przedszkolu albo pod inna tego typu opieka (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespolu wychowania przedszkolnego),

Darmowy licznik odwiedzin