top

użytkownik:

hasło:www.niepelnosprawni.pl - niepelnosprawni.pl

www.nfz.rozliczenia.pl - zasady zaopatrzenia z NFZ w wyroby medyczne, będace przedmiotami ortopedycznymi i srodkami pomocniczymi

1. Instytucje publiczne

www.mps.gov.pl - Ministerstwo Polityki Społecznej

www.opsgliwice.bip-e.pl - OPS Gliwice

www.um.gliwice.pl - Urząd Miasta Gliwice

www.gcop.gliwice.pl - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

www.goar.bnet.pl - Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno Rehabilitacyjny

www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych

www.nfz.gov.pl - Narodowy Fundusz Zdrowia

www.silesia-region.pl/rops - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach

2. Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe

www.sonata.clan.pl - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów Ich Opiekunów I Przyjaciół "SON"

www.free.ngo.pl/slwr - Śląska Liga Walki z Rakiem

www.cingliwice.tk - Centrum Integracji Niepełnosprawnych

www.utw.gliwice.of.pl - Uniwersytet III Wieku

www.free.ngo.pl/spk - Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnych

www.free.ngo.pl/cis/ - Centrum Inicjatyw Społecznych

www.integracja.org - Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

www.klon.org.pl - Stowarzyszenie Klon/Jawor

www.republika.pl/stow_most - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych

www.kafos.free.ngo.pl - Śląskie Forum Organizacji Socjalnych "KAFOS"

3.Fundusze Strukturalne

www.funduszeonline.pl - Informacje o funduszach strukturalnych

www.funduszestrukturalne.gov.pl - Informacje o funduszach strukturalnych

www.zporr.gov.pl - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

www.efs.gov.pl - Europejski Fundusz Społeczny

www.silesia-region.pl - Strona Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego

4. Programy i inicjatywy wspólnotowe

www.interreg.gov.pl - Program Interreg

www.mk.gov.pl/pkk - KULTURA 2000 Punkt Kontaktowy

www.mediadesk.org.pl - Program Media Plus

www.econtent.agh.edu.pl - Program e-content

www.sokrates.org.pl/sokartes2/ - Program Sokrates

www.bkkk-confund.org.pl - Program Leonardo da Vinci

www.youth.org.pl - Program Młodzież

5. Fundacje Krajowe i Zagraniczne

www.rowneszanse.pl - EQUAL

www.pcyf.org.pl - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

www.pafw.pl - Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności

www.eurocult.org - Europejska Fundacja Kultury

www.fwpn.org.pl - Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej

www.fronenberg.org.pl - Fundacja Kronenberga

www.fundacjakultury.pl - Fundacja Kultury

www.fundacja.czasopis.pl - Fundacja Otwarty Kod Kultury

www.fep.lodz.pl - Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

www.sfwp.gliwice.pl - Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości

6. Inne ważne strony

www.niepełnosprawni.info - Portal dla Osób Niepełnosprawnych

www.regiony.nck.pl - Strony z informacjami o możliwościach uzyskania wsparcia pozabudżetowego oraz z informacjami o szkoleniach dotyczących wniosków unijnych

www.ngo.pl - Portal Organizacji Pozarządowych

www.witrynawiejska.org - Informacje o konkursach

www.ulga.net - Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym i stanowi możliwość zarówno ogłaszania się pracodawców chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne jak i stwarza miejsca pracy dla samych niepełnosprawnych.

Counterliczniki.com