top

użytkownik:

hasło:



PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZAD">czytaj

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiazujace realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorzad” w 2019 roku

czytaj

Zasady dotyczace wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorzad”

czytaj

MODUŁ I
LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJACYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNA I ZAWODOWA


UWAGA!! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 10.05.19-30.08.19

obszar A - likwidacja bariery transportowej

ZADANIE 1
pomoc w zakupie i montażu oprzyrzadowania do posiadanego samochodu dla osob z dysfunkcja narzadu ruchu
WNIOSEK (pobierz)
załącznik nr 1 - oswiadczenie o wysokosci dochodów (pobierz)
załącznik nr 2 (pobierz)
załącznik nr 3 - zaswiadczenie lekarskie (pobierz)

ZADANIE 2
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcja narzadu ruchu
WNIOSEK (pobierz)
załącznik nr 1 - oswiadczenie o wysokosci dochodów (pobierz)
załącznik nr 2 (pobierz)
załącznik nr 3 - zaswiadczenie lekarskie (pobierz)

ZADANIE 3
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcja narzadu sluchu
WNIOSEK (pobierz)
załącznik nr 1 - oswiadczenie o wysokosci dochodów (pobierz)
załącznik nr 2 (pobierz)
załącznik nr 3 - zaswiadczenie lekarskie (pobierz)

ZADANIE 4
pomoc w zakupie i montażu oprzyrzadowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcja narzadu sluchu
WNIOSEK (pobierz)
załącznik nr 1 - oswiadczenie o wysokosci dochodów (pobierz)
załącznik nr 2 (pobierz)
załącznik nr 3 - zaswiadczenie lekarskie (pobierz)

obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym


ZADANIE 1
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znaczną dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych
WNIOSEK (pobierz)
załącznik nr 1 - oswiadczenie o wysokosci dochodów (pobierz)
załącznik nr 2 (pobierz)
załącznik nr 3 - zaswiadczenie lekarskie (pobierz)
załącznik nr 3a - zaswiadczenie lekarskie (pobierz)

ZADANIE 2
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
WNIOSEK (pobierz)
załącznik nr 1 - oswiadczenie o wysokosci dochodów (pobierz)
załącznik nr 2 (pobierz)

ZADANIE 3
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawnoœci z tyulu dysfunkcji narządu wzroku
WNIOSEK (pobierz)
załącznik nr 1 - oswiadczenie o wysokosci dochodów (pobierz)
załącznik nr 2 (pobierz)
załącznik nr 3 - zaswiadczenie lekarskie (pobierz)

ZADANIE 4
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowa dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawnosci z tytułu dysfunkcji narządu słuchu mających trudnosci w komunikowaniu się za pomocą mowy
WNIOSEK (pobierz)
załącznik nr 1 - oswiadczenie o wysokosci dochodów (pobierz)
załącznik nr 2 (pobierz)
załącznik nr 3 - zaswiadczenie lekarskie (pobierz)

ZADANIE 5
pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu
WNIOSEK (pobierz)
załącznik nr 1 - oswiadczenie o wysokosci dochodów (pobierz)
załącznik nr 2 (pobierz)

obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się
ZADANIE 1
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
ZADANIE 2
pomoc w utrzymaniu sprawnoœci technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
WNIOSEK (pobierz)
załącznik nr 1 - oswiadczenie o wysokosci dochodów (pobierz)
załącznik nr 2 (pobierz)
załącznik nr 3 - zaswiadczenie lekarskie (pobierz)

ZADANIE 3
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiazania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakosci
WNIOSEK (pobierz)
załącznik nr 1 - oswiadczenie o wysokosci dochodów (pobierz)
załącznik nr 2 (pobierz)
załącznik nr 3 - zaswiadczenie lekarskie (pobierz)
załącznik nr 3 - wzór oferty cenowej (pobierz)

ZADANIE 4
pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakosci)
WNIOSEK ( pobierz)
załącznik nr 1 - oswiadczenie o wysokosci dochodów (pobierz)
załącznik nr 2 (pobierz)
załącznik nr 3 - zaswiadczenie lekarskie (pobierz)
kosztorys naprawy (pobierz)

ZADANIE 5
pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
WNIOSEK (pobierz)
załącznik nr 1 - oswiadczenie o wysokosci dochodów (pobierz)
załącznik nr 2 (pobierz)
załącznik nr 3 - zaswiadczenie lekarskie (pobierz)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywnosci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
WNIOSEK (pobierz)
załącznik nr 1 - oswiadczenie o wysokosci dochodów (pobierz)
załącznik nr 2 (pobierz)


MODUŁ II
POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

UWAGA!! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 11.03.19-30.03.19 (DOT SEM. 2018/2019)

WNIOSEK (pobierz)
załącznik nr 1 - oswiadczenie o wysokosci dochodów (pobierz)
załącznik nr 2 (pobierz)
załącznik nr 3 - zaswiadczenie o pobieraniu nauki (pobierz)



Darmowy licznik odwiedzin